Doe de opleiding tot doktersassistente of medisch secretaresse bij Instituut Memo!

Opleiding Doktersassistente

Een doktersassistente coördineert en verricht organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden voor huisartsen en medisch specialisten. Daarnaast bepaalt een doktersassistente het spoedeisende karakter van een zorgvraag, handelt een doktersassistente zelfstandig bepaalde vragen van patiënten af en houdt een doktersassistente een eigen spreekuur.

Start nieuwe doktersassistente opleiding:

Amersfoort: 24 of 25 juni 2024
Haarlem: 24 juni 2024
Tilburg:
24 juni 2024

Zoetermeer: 25 juni 2024

Opleiding Medisch secretaresse

Een medisch secretaresse coördineert en verricht organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden voor medisch specialisten.
Medisch secretaresses kunnen ook werkzaam zijn als poli-assistente, afdelingssecretaresse of assistente van een ARBO- of GGD-arts.

Start nieuwe Medisch Secretaresse opleiding:

24 april 2024 in Amersfoort

Erkende kwaliteit

              

Bij Instituut Memo volg je altijd een erkende opleiding. Zo heeft onze doktersassistente opleiding een erkenning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en krijg je een officieel MBO4 diploma. Onze opleiding tot medisch secretaresse is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) als erkende opleiding.

Bovendien is Instituut Memo in het bezit van het NRTO-keurmerk, wat betekent dat we voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Ons slagingspercentage was in het examenjaar 2022-2023 voor de doktersassistentes 93% en voor de medisch secretaresses 95%.

Verder blijkt in de praktijk dat de kwaliteit van onze studenten erg gewaardeerd wordt: in 2022 had 100% van de studenten van de doktersassistente opleiding op het moment van de diploma-uitreiking een baan.

De studenten waarderen Instituut Memo ook. In de afrondende enquête gehouden aan het eind van de opleiding in 2022 is de vraag gesteld: Als je terugkijkt: heeft de opleiding aan je verwachtingen voldaan? Daarop geeft 62% aan dat de opleiding boven verwachting is geweest. Op de vraag: Als je vriendin je vraagt of zij de opleiding bij Memo zou moeten doen, wat zou je antwoord zijn? antwoordde 100% met “JA”