Lessen door een ‘live’-docent, waarom?

Instituut Memo verzorgt opleidingen waarbij je als student, klassikaal les krijgt van een docent. Waarom zou je eigenlijk de opleiding volgen bij een instituut dat, heel ouderwets, lessen geeft met een docent voor de klas? E-learning is toch veel moderner en beter dan een ‘live’-docent?

live-docent

Nou, omdat het lessen volgen met een “live”-docent, leidt tot betere resultaten! Dat blijkt ook uit een artikel van NRC-Next van 30 oktober 2018: ‘Live’ docent zorgt voor hogere cijfers dan een online collega. Uit onderzoek blijkt namelijk, dat studenten die college volgen in een zaal en met een docent discussiëren, betere resultaten halen dan na e-learning, online-sessies en -chats. Ook als het lesmateriaal verder volledig identiek is.

Bij het, in het artikel aangehaalde, onderzoek kregen studenten na elk college een aantal vragen over de behandelde stof. Daarnaast kregen zij aan het eind van de reeks, een tentamen over het hele vak. Het resultaat: de vragen over de gedeelten van het vak die online waren gevolgd, werden minder goed beantwoord. Dat effect trad al meteen na het college op, maar was nog een stuk sterker bij het uiteindelijke tentamen. Studenten beantwoordden 82 procent van de vragen goed over het gedeelte van het college dat ze live hadden gevolgd; bij de online colleges zakte dat naar 74 procent!

Universiteiten, maar ook andere scholen, hebben de afgelopen jaren massaal ingezet op digitaal lesgeven. Daar is fors op geïnvesteerd, maar dit soort onderwijs blijkt dus minder effectief te zijn dan gewone lessen, waarbij docent en student zich in dezelfde ruimte bevinden.

Directe interactie

De uitkomsten van het experiment zijn in lijn met wat wij ervaren. Zo geef ik als docent het vak Pathologie (ziekteleer). Bij de behandeling van de verschillende ziektebeelden, komen dan vaak verhalen van studenten over wat zij in hun omgeving hebben meegemaakt. Ze delen dat met de groep, die daarvoor dus ook de veiligheid biedt.

Met de voorbeelden uit het “echte” leven, die ik (als ex-huisarts) en de studenten noemen, ontstaat er directe interactie en gaat de stof beter leven. Onze ervaring is dan ook dat de kennis op deze manier veel beter blijft hangen.

Ons motto is dan ook: Met Memo blijft kennis beter hangen!

Geertjan Mellema, huisarts n.p.