Doktersassistente, méér dan alleen de rechterhand van….

Doktersassistenten vind je op tal van plaatsen in de gezondheidszorg. Denk aan een huisartsenpraktijk of een huisartsenpost, maar ook aan een (poli-) kliniek, de sociale gezondheidszorg, in een gezondheidscentrum, de jeugdgezondheidszorg, een bloedtransfusiedienst, een laboratorium of een medische dienst.

Soms werkt een doktersassistente ook voor praktijkondersteuners, verpleegkundigen of andere deskundigen. Het is een zelfstandige functie, al dan niet in een team.

Wat doet een doktersassistente?
 • Patiënten aan de telefoon en de balie te woord staan
 • Afspraken maken voor het spreekuur
 • Verzoeken om herhaalrecepten afhandelen
 • Patiëntengegevens bijhouden en beheren
 • Verzoeken om een (spoed)visite of (spoed) consult afhandelen. Door de juiste vragen te stellen weet je snel waarvoor een patiënt contact opneemt en hoe snel hij of zij moet worden geholpen
 • Voorlichting geven, bijvoorbeeld over het belang van een onderzoek
 • Eenvoudige medische vragen afhandelen
 • Eerste hulp verlenen op de praktijk
 • Eenvoudige onderzoeken van bijvoorbeeld urine en bloed uitvoeren, zoals bloedsuiker prikken, Hb-controle, een CRP-sneltest uitvoeren, bloeddruk meten
 • Een eigen spreekuur houden voor bijvoorbeeld uitstrijkjes maken, oren uitspuiten, wratten aanstippen, een ECG maken en wondcontrole
 • Assisteren van de arts bij een onderzoek of behandeling
 • Administratieve handelingen, zoals het regelen van de inkomende en uitgaande correspondentie, het beheren van medicijnen etc.
En wat moet je kunnen?

Een doktersassistente moet goed kunnen omgaan met patiënten. Communiceren is een belangrijk deel van je werk. Patiëntvriendelijkheid staat daarbij voorop. Een doktersassistente moet ook de nodige medische kennis hebben om zorgvragen op een goede manier af te handelen. Daarom moet je je mondeling (en schriftelijk) goed in het Nederlands kunnen uitdrukken. Verder spreekt het vanzelf dat je vertrouwelijk kunt omgaan met gegevens vanuit het spreekuur, brieven over patiënten,  operatieverslagen en dergelijke en dat je kunt werken met computers en computerprogramma’s.

Voor wie geschikt?

Om de avondopleiding tot doktersassistente te volgen, moet je goed gemotiveerd zijn en voldoende vooropleiding hebben gehad. Daarom houden we een vrijblijvend intakegesprek van ongeveer een uur. Vraag een intake gesprek aan door contact met ons op te nemen via telefoon of mail. Een intakegesprek maakt standaard deel uit van de inschrijfprocedure. Overigens blijkt dat de kwaliteit van onze studenten erg gewaardeerd wordt: in 2017 had 100% van de studenten op het moment van de diploma-uitreiking een baan.