Medisch secretaresse opleiding: een opleiding voor een veelzijdige functie!

Medisch secretaresse is een veelzijdig beroep. Als je bij de naam vooral denkt aan brieven of e-mails tikken, dan heb je het mis. Je moet snel en nauwkeurig kunnen werken, maar ook bijvoorbeeld goed met patiënten kunnen omgaan aan de telefoon of aan de balie. Patiëntvriendelijkheid is daarom erg belangrijk.

Als medisch secretaresse coördineer en verricht je organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden voor artsen. Je werkt vaak in een ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum, bij een arbodienst of een GGZ-instelling. Een medisch secretaresse is het aanspreekpunt en een vraagbaak voor patiënten en artsen, meestal de medisch specialist. Je moet goed met mensen kunnen omgaan en patiëntvriendelijk kunnen optreden. Je moet patiënten op hun gemak kunnen stellen, goed kunnen informeren en correct te woord staan en je moet er voor zorgen dat de arts zijn/haar werk goed kan doen.

Als medisch secretaresse snap je wat een arts bedoelt en beheers je de medische terminologie. Je begrijpt ook wat een patiënt bedoelt die de medische terminologie niet kent. Je moet snel kunnen schakelen van de taal van de arts naar die van de patiënt en omgekeerd. Maak je geen zorgen: in deze opleiding bereiden we je goed voor op deze taak! Daarom is het een ideale opleiding als je je wilt bij- of omscholen.

Medisch secretaresse wordt ook wel eens anders genoemd!

Het komt steeds vaker voor dat instellingen de werkzaamheden van een medisch secretaresse een andere naam geven, zoals baliemedewerker, medisch medewerker, afdelingsassistente of polikliniekassistente. Let daarop bij het zoeken van een baan!

Wat doet een medisch secretaresse precies?
  • Afspraken maken.
  • Spreekuren plannen en voorbereiden door bijvoorbeeld de uitslagen van bloedonderzoek of röntgenfoto’s op te vragen.
  • Gemaakte afspraken correct afhandelen, zoals het maken van vervolgafspraken, plannen van vervolgonderzoeken, e.d.
  • Informeren van de patiënt.
  • Toezien op een correcte administratie.
  • Balie- en receptiewerkzaamheden uitvoeren.
  • Patiëntenbrieven uitwerken.
  • Bijhouden en archiveren van patiëntendossiers.
  • Werken met een dictafoon.
  • Kleine bijeenkomsten en vergaderingen organiseren.
.
En wat moet je kunnen?

Een medisch secretaresse moet goed kunnen omgaan met mensen. Communiceren is een belangrijk deel van je werk. Daarom moet je je mondeling en schriftelijk goed in het Nederlands kunnen uitdrukken. Verder spreekt het vanzelf dat je gemakkelijk met computers en computerprogramma’s kunt omgaan en dat je nauwkeurig werkt. Daarnaast krijg je als medisch secretaresse te maken met vertrouwelijke gegevens, zoals verhalen van patiënten, medische brieven, operatieverslagen en dergelijke. Daar moet je op een goede manier mee om kunnen gaan.

De avondopleiding Medisch Secretaresse begint in Amersfoort weer op woensdag 24 april 2024